English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Industrial Engineer / Sportwear Garment

Mô tả công việc

1. Responsible for the Monitoring of Line Changeover Schedule.

 • Check sewing line schedule from planning & identify new style when star sewing.
 • Check daily the update on schedule as day start sewing will change.

2. Responsible for the advance preparation of all things needed for changeover.

 • Acquire sample garments from MR & make operation flow chart of the style.
 • Identify what operation done 1st up to the last operations
 • Get the measurement of each operations.
 • Make line layout / Mapping of the style basing on the number of workers available on the line.
 • Identify the inventory of machines needed for that style.
 • Identify difficult operations to focus during actual changeover.

3. Provide copies of Flow chart & Line mapping to line leader / Technician for reference during actual changeover.

4. Attend First Output Comment Meeting to assess what are the critical operations that needs to be focused.

5. Attend Pre – Production meeting conducted by the Merchandising to know the information of the styles in relation to standard requirements.

6. Assist & Facilitate the line during actual changeover. Making sure to achieve smooth & faster changeover activity with less time wastage from the old style to new style.

7. Ensure that SOP’s Implemented are followed within his/her jurisdiction. Making sure that the changeover procedure is implemented & followed.

8. Coordinate with technician, Line leader, and mechanics for the preparation prior to actual changeover with regards to machine, materials, manpower & others.

9. Record results of changeover & taking note on any observation during actual changeover.

-----------------------------------------------------

1. Chịu trách nhiệm theo dõi lịch trình/quá trình lên chuyền mã hàng mới

 • Kiểm tra lịch sản suất của chuyền may từ khâu lập kế hoạch đến khi hoàn tất mẫu & sản phẩm đầu chuyền
 • Kiểm tra và cập nhật lịch trình lên chuyền cho ngày lên chuyền đầu tiên

2. Chịu trách nhiệm cho các công tác chuẩn bị khác để việc lên chuyền mã hàng mới được thuận lợi

 • Yêu cầu các mẫu may từ Merchandiser và lên sơ đồ chuyền cho mã hàng mới
 • Thiết lập quy trình công đoạn cho chuyền may từ công đoạn đầu tiên cho đến cuối cùng
 • Thiết lập thông số cho từng quy trình công đoạn
 • Lên sơ đồ chuyền cho sản phẩm mới dựa vào số lượng công nhân hiên có trên chuyền
 • Tính toán số máy/ loại máy cần thiết cho mã hàng mới
 • Nhận diện các công đoạn khó khi lên chuyền mã hàng mới

3. Cung cấp quy trình công đoạn và sơ đồ chuyền cho các tổ trưởng/ thợ máy để nghiên cứu trước khi lên chuyền và trong quá trình lên chuyền

4. Tham dự các cuộc họp phân tích về sản phẩm đầu chuyền kể từ khi lên chuyền mã hàng mới, tìm ra các thao tác cần phải cải thiện, hoặc tập trung thay đổi.

5. Tham dự các cuộc họp trước khi triển khai mã hang mới của Merchandise để nắm bắt thông tin của mã hàng trong mối quan hệ với các yêu cầu của chất lượng & mẫu mã

6. Trợ giúp và tạo điều kiện thuận lợi cho các chuyền trong quá trình lên mã hàng mới. đảm bảo tiến độ thời gian lên chuyền/ chuyển đổi mã hàng.

7. Đảm bảo rằng tiêu chuẩn thực hiện công việc được áp dụng trong các quyết định. Đảm bảo rằng quy trình lên chuyền diễn ra đúng theo quy định và các tiêu chuẩn quy định.

8. Phối kết hợp với thợ máy, chuyền trưởng, và kỹ thuật suốt quá trình chuẩn bị cho đến khi lên chuyền, các nguồn lực máy móc, con người và các yêu cầu nguyên phụ liệu khác.

9. Ghi chép kết quả lên chuyền ghi chú các công đoạn cần thay đổi trong quá trình lên chuyền

Yêu cầu công việc

 • Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành kỹ thuật may mặc.
 • Ưu tiên ứng viên đã sử dụng qua phần mềm GSD.
 • Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên.
 • Ưu tiên kinh nghiệm về may mặc.
 • Có kiến thức về hệ thống thực hiện 5S, Lean..
 • Giao tiếp tiếng Anh lưu loát, vi tính văn phòng.
 • Nhiệt tình, ham học hỏi.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công ty có hỗ trợ xe đưa rước nhân viên từ TPHCM