To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Industrial Engineer/ Kĩ Sư Công Nghiệp

ONP-Vietnam, LLC
Updated: 23/02/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Xe đưa đón
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Tạo và cập nhật định mức cấp phát vật tư.
Create and update the bill of material.

- Tạo và cập nhật lộ trình cho tất cả các sản phẩm.
Create and update routing for all products.

- Vẽ bản vẽ cho toàn bộ các sản phẩm mẫu và đại trà.
Create drawing for all samples and mass production products

- Thực hiện sản xuất tinh gọn và 5S.
Implement Lean manufacturing and 5S.

Job requirement

Sử dụng thuần thục các phần mềm thiết kế như Autocad, Solidworks…..
Good and smooth using design software such as Autocad, Solidworks….

-        Sử dụng tốt các phần mềm văn phòng như Word, Excel, Power point…
Good using office software such as Word, Excel, PowerPoint….

-        Quen thuộc với các thiết bị tiêu chuẩn ngành và có chuyên môn kỹ thuật.
Familiarity with industry-standard equipment and technical expertise.

-        Biết đọc, viết và nói tiếng Anh thuần thục.
Read, write, and speak English smoothly.

-        Có tinh thần trách nhiệm và gương mẫu.
Ability to create accountability and to lead by example.

-        Có kỹ năng làm việc đội nhóm.
Strong team-building skills.

More Information

 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

ONP-Vietnam, LLC

http://onpvietnam.com Number of employees: 300

ONP-Vietnam, an American company, was founded in 2010.  The company specializes in producing wood kitchen accessories for the High Quality Wooden Kitchen... View more

Industrial Engineer/ Kĩ Sư Công Nghiệp

ONP-Vietnam, LLC