To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Imported Meat Manager

Công Ty TNHH Sunjin Vina
Updated: 21/07/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Manage Meat Suppler in and out country, develop International Supplier, management contract and Proceeding survey International Meat Market/ Quản lý Nhà cung cấp Thịt trong và ngoài nước, phát triển Nhà cung cấp Quốc tế, hợp đồng quản lý và Tiến hành khảo sát Thị trường Thịt Quốc tế
 • Quarantine imported Meat/ Kiểm dịch thịt nhập khẩu
 • Scheduling Import meat plan and arrangement/ Lập kế hoạch và sắp xếp quá trình Nhập khẩu thịt
 • Develop B2B Channel Customers/ Phát triển khách hàng kênh B2B
 • Set up Business Strategy/ Thiết lập chiến lược kinh doanh
 • Management Inventory/ Quản lý hàng tồn kho

Job requirement

*Knowledge/ Kiến thức về: 

 • International import export regulations/Quy định xuất nhập khẩu quốc tế
 • Import control principles/ Nguyên tắc kiểm soát nhập khẩu
 • Food hygiene rules/ Quy tắc vệ sinh thực phẩm
 • Meat and meat products/ Thịt và các sản phẩm từ thịt
 • General principles of food law/ Nắm các nguyên tắc chung của luật về thực phẩm
 • Animal health rules of distribution of products of animal origin/ Quy tắc phân phối sản phẩm có nguồn gốc động vật của thú y
 • International commercial transactions rules/ Quy tắc giao dịch thương mại quốc tế

*Skills/ Kỹ năng:

 • Business English fluently/ Tiếng anh tốt
 • Produce sales report and computer skill/ Kỹ năng báo cáo bán hàng và tin học
 • Ensure customs compliance/ Đảm bảo tuân thủ hải quan
 • Control trade commercial documentation/ Kiểm soát tài liệu thương mại thương mại
 • Comprehend financial business terminology/ Hiểu thuật ngữ kinh doanh tài chính
 • Set import export strategies/ Đặt chiến lược xuất nhập khẩu
 • Monitor international market performance and direct distribution operations/ Giám sát hoạt động thị trường quốc tế và hoạt động phân phối trực tiếp

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 28 - 40
 • Job type: Permanent
 • Probation time: 2 tháng
 • Working time: 7:30 đến 16:30 (T2-T6); 7:30 đến 12:00 (T7)

Company Overview

Công Ty TNHH Sunjin Vina

Công  ty TNHH Sunjin Vina 100% vốn Hàn Quốc, Công ty chuyên về  lĩnh vực Thức Ăn Chăn Nuôi theo công nghệ Hàn Quốc. Hiện nay, Công ty đã có hệ thống... View more

Similar Jobs

Imported Meat Manager

Công Ty TNHH Sunjin Vina