English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Import Executive / Chuyên viên Nhập khẩu

Mô tả công việc

Biên chế thuộc bộ phận Cung Ứng, báo cáo trực tiếp cho Trưởng phòng Cung ứng, vị trí này có các nhiệm vụ chính sau:

- Chuẩn bị bộ tài liệu giấy phép nhập khẩu cho hàng thành phẩm và nguyên liệu một cách chính xác và kịp thời

- Đảm nhận thực hiện toàn bộ tiến trình nhập khẩu nhằm đảm bảo hàng hóa cung ứng kịp thời cho hoạt động kinh doanh cũng như nguyên liệu đầy đủ cho sản xuất

- Thực hiện các báo cáo cho nội bộ và bên ngoài

- Hỗ trợ Chuyên viên Xuất khẩu chuẩn bị những văn bản xuất khẩu chuyên biệt

- Chịu trách nhiệm các thao tác hành chính trên mạng cũng như thiết bị chữ ký số (token) của Công ty liên quan đến xuất nhập khẩu

- Hợp tác chặt chẻ với nhóm Đăng ký sản phẩm nhằm đảm bảo mọi chứng từ nhập khẩu được cấp phép.

****************************************************************

Belonging to Supply Chain Department and reporting directly to Supply Chain Manager, this position has the following responsibilities:

 • To prepare documents to apply import license for finished products and raw material correctly and timely
 • To handle the whole importation process to ensure goods are released for sales or raw material is available for production.
 • To submit the reports externally and internally
 • To support the Export Executive in preparing the specific exportation documents
 • To be responsible for online administrative process and Company token related to import-export
 • To work closely with Regulatory Affairs to ensure all import items valid licensed.

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp đại học, ưu tiên nghành Ngoại thương

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong hoạt động xuất nhập khẩu

- Hiểu biết giao dịch quốc tế, hợp đồng thương mại, bộ quy tắc thương mại quốc tế (incoterms)

- Nắm rõ và thực hiện các quy định pháp luật liên quan đến xuất nhập hàng hóa

- Kinh nghiệm thực tế với Token, VNACCS/VCIS, Cơ quan một cửa

- Kỹ năng giao tiếp, Quản lý thời gian

- Linh hoạt, tinh thần phục vụ khách hàng

- Liêm khiết & hợp tác

- Đọc hiểu tốt tiếng Anh và vi tính văn phòng. 

Nơi làm việc: Quận 3, TP. HCM

Vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển qua email. Chúng tôi sẽ liên hệ các ứng viên phù hợp.

****************************************************************

 • Bachelor Degree, preferrable in Foreign Trade
 • Experience at least 2 years in import-export area
 • Knowledge of foreign transactions, incoterms, commercial contract
 • Understand and practice related import-export regulations
 • Familiar with Token, VNACCS/VCIS, Government single window
 • Communication Skills, Time Management Skills
 • Flexible, Customer-oriented
 • Integrity &Team work  
 • Good English reading skill and Microsoft Office.

Working place: District 3, HCMC

Application sent by email is preferred. We will contact the suitable candidates.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo