To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Hưng Yên - Tuyển dụng vị trí Chuyên viên

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 01/03/2021

Employment Information

Job requirement

CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG:

 • Chuyên viên Khách hàng cá nhân &NHS - Trụ sở chính
 • Chuyên viên Khách hàng: PGD Khoái Châu và Văn Giang
 • Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (mảng Hỗ trợ phát triển kinh doanh) - Trụ sở chính
 • CHI TIẾT CÁC VỊ TRÍ NHƯ SAU:

  1. Chuyên viên Khách hàng cá nhân &NHS, Chuyên viên Khách hàng:

  Mô tả công việc:

  • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân
  • Thiết lập, phát triển quan hệ khách hàng cá nhân: Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng; bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...
  • Thực hiện công tác kinh doanh đối với Khách hàng cá nhân: Tư vấn sản phẩm, thu thập hồ sơ, định giá TSBĐ, lập tờ trình tín dụng, quản lý khách hàng sau giải ngân, ...
  • Thực hiện các công việc khác

  Yêu cầu công việc:

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế
  • Kiến thức: Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
  • Kỹ năng: Làm việc độc lập, làm việc nhóm

  2. Chuyên viên Hỗ trợ hoạt động (mảng Hỗ trợ phát triển kinh doanh):

  Mô tả công việc:

  • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân
  • Thực hiện các công tác hỗ trợ phát triển kinh doanh tại Chi nhánh: Soạn thảo văn bản, hợp đồng tín dụng; công chứng hợp đồng; định giá TSBĐ, quản lý danh mục cho vay, tham gia công tác phát triển kinh doanh,…
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý

  Yêu cầu công việc:

  • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học (chính quy) trở lên khối ngành kinh tế
  • Kiến thức: Hiểu biết về văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động cấp tín dụng.
  • Kỹ năng: Làm việc độc lập, làm việc nhóm; Viết báo cáo, văn bản.

  Company Overview

  Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

  http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

  Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

  Hưng Yên - Tuyển dụng vị trí Chuyên viên

  Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt