To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Hưng Yên - Giám đốc Phòng Giao dịch Khoái Châu

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 01/03/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

A. VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Giám đốc Phòng Giao dịch Khoái Châu

B. MÔ TẢ CÔNG VIỆC

  • Quản lý, tổ chức thực hiện lập kế hoạch hoạt động, kinh doanh của Phòng giao dịch.
  • Quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh tại PGD: Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu thị trường, đề xuất chính sách sản phẩm phù hợp, phát triển khách hàng cấp tín dụng, khách hàng huy động, quản lý rủi ro,...
  • Tổ chức hoạt động kế toán ngân quỹ: Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch tài chính, chi tiêu, công tác kế toán, hoạt động giao dịch kho quỹ,...
  • Quản lý, Tổ chức thực hiện công tác chất lượng dịch vụ
  • Quản lý và phát triển nhân viên
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

Hưng Yên - Giám đốc Phòng Giao dịch Khoái Châu

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt