English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Human Resources Specialist, Staff

Mô tả công việc

HR to support and partner with the business leaders and managers in Vietnam. A representative and primary point of contact for employees throughout their work life circle on matters around employee relations, career & development, benefits, compensation and administration. Manage and monitor the annual salary review process; be a partner to the leads and managers and work closely with the specialist compensation team Organize, lead and assist with organization of training events Management of administration processes from start date beyond end date of an employment, e.g. managing HR files, monitoring and assisting with employment status periods, support benefits & payroll administration, provide HR Information System support to managers and employees.

Yêu cầu công việc

- Exellent English

- 5-6 years of working experiences

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Du lịch nước ngoài, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục