English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

HR Staff (Employment Relation)

  • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

    Ngành nghề: Nhân sự

  • Cấp bậc: Nhân viên

    Hạn chót nộp hồ sơ: 22-06-2019

  • Mức lương: Cạnh tranh

Mô tả công việc

Main job purpose:• Working with all internal departments for cases related to employment relations.• Participate in engage employees campaigns• Support Training for Employees on Regulations contentKey accountabilities:1/ Employee Relation:• Participate to all ER activities• Consultation of Labor issues/Labor dispute.• Exit interview/Statistic report• Review/renew all template/company forms

Yêu cầu công việc

1. Education • BA of Law.• Good knowledge of Vietnam Labor Law• Well understanding about other laws and legal documents related to employment ((Social insurance Law; PIT Law, Expat-employment)2. Experience · At least 2 years working in HR field3. Professional Skill • Good communication skill• Negotiation, Presentation, Compliance, Engagement

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép