English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Housekeeping Supervisor

Mô tả công việc

· Đảm bảo chất lượng vệ sinh và tính thẩm mỹ tất cả các khu vực phòng khách.

· Thực hiện có hiệu quả việc huấn luyện, kiểm soát và giám sát nhân viên trong khu vực được phân công.

· Đảm bảo trang thiết bị được sử dụng an toàn.

· Hướng dẫn nhân viên dưới quyền nắm vững mọi quy định về an toàn, an ninh trong bộ phận, tài sản của khách và khách sạn.

· Quản lý toàn diện công việc của nhân viên phục vụ phòng ở khu vực phòng khách, đảm bảo chất lượng phục vụ khách ở mức độ tốt nhất.

Yêu cầu công việc

·      Giám sát nhân viên thực hiện đúng quy trình làm phòng.

·       Tổ chức buổi họp đầu giờ để kiểm tra trang phục, tư thế, vệ sinh cá nhân của nhân viên, bố trí công việc trong ca.

·       Phân công ca, khu vực làm việc của nhân viên mỗi ngày.

·       Lập kế hoạch và phân công nhân viên làm vệ sinh định kỳ các trang thiết bị, đồ dùng trong phòng khách.

·       Hướng dẫn và kiểm tra việc đảo nệm.

·       Giám sát chất lượng vệ sinh phòng khách, phòng tắm đúng tiêu chuẩn.

·       Kiểm tra và cập nhật tình trạng phòng vào hệ thống mạng của khách sạn.

·       Kiểm tra và báo cáo các phòng bị hư hỏng, gửi bộ phận Kỹ thuật phiếu yêu cầu sửa chữa.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương