Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Hợp đồng dịch vụ Chuyên viên phân tích kinh doanh

Job requirement

Xây dựng mô hình tài chính lên kế hoạch ngân sách:

 • Phối hợp với khối kinh doanh xây dựng mô cho hoạt động kinh doanh năm tiếp theo, xây dựng các key drivers (các tiêu chí) điều khiển hoạt động kinh doanh.
 • Xây dựng mô hình tài chính trên các drivers đã thống nhất, theo đầy đủ các mặt cắt từ khách hàng, sản phẩm, kênh bán, vùng miền, chi nhánh …
 • Thực hiện các phân tích xác định cơ hội kinh doanh, hỗ trợ lên kế hoạch ngân sách.          

Báo cáo kết quả thực hiện kinh doanh:

 • Phát triển báo cáo, dashboard định kỳ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để kiểm soát kết quả thực hiện thực tế so với kế hoạch, chỉ ra các phần GAP theo tất cả các mặt cắt và các drivers trên mô hình ngân sách.
 • Xây dựng hệ thống dự báo doanh thu trong 3 tháng tới, cả năm tới.
 • Thực hiện các báo cáo, slide trình bày theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Phân tích chỉ ra các cơ hội kinh doanh của ngân hàng:

 • Thực hiện phân tích dữ liệu, chỉ ra các cơ hội kinh doanh để đóng các GAP so với kế hoạch, nâng cao kết quả kinh doanh của ngân hàng.
 • Hỗ trợ các yêu cầu thông tin của khối kinh doanh, đào sâu tìm hiểu các insigh về nhu cầu và hành vi của khách hàng, hỗ trợ các lãnh đạo tối ưu các quyết định hàng ngày.
 • Xây dựng hệ thống dữ liệu, xác đinh và xử lý các vấn đề liên quan đến dữ liệu nguồn, maping dữ liệu với yêu cầu kinh doanh.

Quản lý hiệu quả chương trình kinh doanh:

 • Tham gia cùng khối kinh doanh xây dựng các ý tưởng kinh doanh và xây dựng mô hình PnL xác định lãi lỗ của từng chương trình, từ đó xác định được chương trình hiệu quả để triển khai.
 • Quản lý hiệu quả chương trình kinh doanh thông qua việc báo cáo, theo dõi kết quả chương trình, đưa ra các đề xuất tiếp tục triển khai, mở rộng hoặc dừng chương trình.

 

Job requirement

 

 • Tác phong làm việc chuyên nghiệp và thái độ sẵn sàng học hỏi
 • Ưu tiên ứng viên có nền tảng hiểu biết và kinh nghiệm về ngân hàng, tài chính, hệ thống thông tin
 • Kỹ năng quản lý và tổ chức dữ liệu tốt, kinh nghiệm về SQL và Oracle là một lợi thế
 • Có khả năng sử dụng công cụ phân tích như R, Python … đưa ra được các insigh từ nguồn dữ liệu lớn
 • Trực quan hóa dữ liệu sáng tạo với các biểu đồ và bảng biểu, xây dựng dashboard