English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Hội sở - Chuyên viên Tài chính (Phụ trách phân tích dữ liệu)

Mô tả công việc

  • Đầu mối tổ chức cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính thống nhất, hữu dụng, đầy đủ, kịp thời và chính xác của dữ liệu.
  • Đầu mối sắp xếp, tổ chức, quản lý và hệ thống hóa các báo cáo nội bộ của Ngân hàng.
  • Thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị thực hiện các báo cáo quản trị nội bộ, cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu quản trị và ra quyết định.
  • Phối hợp với Khối công nghệ thông tin xây dựng và tự động hóa các báo cáo nội bộ trên hệ thống BI (Business Intelligence).

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Hệ thống thông tin hoặc Tài chính Ngân hàng, các chuyên ngành về Công nghệ thông tin...
  • Thành thạo SQL và Microsoft Office, hiểu về provision 
  • Am hiểu về các nghiệp vụ kế toán, tài chính, ngân hàng, các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến việc phân tích dữ liệu trong các Ngân hàng hoặc các công ty Tài chính, Đầu tư, Bảo hiểm ...

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương