Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Hội sở - Chuyên viên Tài chính (Phụ trách phân tích dữ liệu)

Job requirement

  • Đầu mối tổ chức cơ sở dữ liệu, đảm bảo tính thống nhất, hữu dụng, đầy đủ, kịp thời và chính xác của dữ liệu.
  • Đầu mối sắp xếp, tổ chức, quản lý và hệ thống hóa các báo cáo nội bộ của Ngân hàng.
  • Thực hiện hoặc phối hợp với các đơn vị thực hiện các báo cáo quản trị nội bộ, cung cấp thông tin phục vụ cho yêu cầu quản trị và ra quyết định.
  • Phối hợp với Khối công nghệ thông tin xây dựng và tự động hóa các báo cáo nội bộ trên hệ thống BI (Business Intelligence).

Job requirement

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Hệ thống thông tin hoặc Tài chính Ngân hàng, các chuyên ngành về Công nghệ thông tin...
  • Thành thạo SQL và Microsoft Office, hiểu về provision 
  • Am hiểu về các nghiệp vụ kế toán, tài chính, ngân hàng, các quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng
  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan đến việc phân tích dữ liệu trong các Ngân hàng hoặc các công ty Tài chính, Đầu tư, Bảo hiểm ...

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương