Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Hội sở - Chuyên viên Phân tích quy trình

 • Work location: Ho Chi Minh

  Industry: Banking

 • Level: Experienced (Non - Manager)

  Deadline to apply: 15-01-2020

 • Salary: Competitive

Job requirement

Xây dựng, phân tích quy trình và đảm bảo chất lượng các quy trình cần triển khai/cải tiến trong dự án chuyển đổi vận hành thông qua các bước sau:

 • Thực hiện triển khai rà soát các quy trình/sản phẩm/dịch vụ nằm trong dự án chuyển đổi vận hành nhằm phát hiện các điểm cần cải thiện trong quy trình/hệ thống, đề xuất các phương án nhằm cải thiện hiệu quả hoạt động vận hành.
 • Xây dựng các quy trình mới/quy trình cải tiến từ các đề xuất cải thiện trong dự án chuyển đổi vận hành.
 • Xin xét duyệt về các quy trình mới/quy trình cải tiến theo quy định nội bộ của ngân hàng.
 • Đóng vai trò điều phối viên/trưởng nhóm giữa các nhóm trong ban dự án chuyển đổi vận hành để điều phối việc thiết kế và triển khai quy trình mới/quy trình cải tiến.
 • Đề xuất báo cáo quản trị cho quy trình/sản phẩm/dịch vụ thuộc phạm vi dự án chuyển đổi vận hành (nếu cần thiết).
 • Rà soát hậu kiểm tra quy trình mới/quy trình cải tiến đã triển khai và báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất phương án cải thiện (nếu cần thiết).

Chịu trách nhiệm theo dõi và thực thi các công việc được phân công nằm trong dự án chuyển đổi vận hành.

Báo cáo tiến độ dự án và kết quả thực hiện công việc cho Giám đốc dự án/Ban quản lý/chỉ đạo dự án.

Các công việc khác theo phân công của Giám đốc dự án chuyển đổi vận hành/Ban quản lý/chỉ đạo dự án

Job requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
 • 1-3 năm kinh nghiệm trong công tác quản lý quy trình
 • Kiến thức và kinh nghiệm sâu về việc phân tích, soạn thảo và xây dựng quy trình, vẽ lưu đồ quy trình.
 • Suy nghĩ logic và hiểu được về hoạt động vận hành của ngân hàng/công ty tài chính tiêu dùng.
 • Kinh nghiệm tham gia vào các dự án liên quan tới hoạt động vận hành (v.d. triển khai sản phẩm/dịch vụ/quy trình/hệ thống mới, triển khai các thay đổi trong quy trình do yêu cầu của quy định pháp luật, v…v).
 • Kinh nghiệm sử dụng/kiểm tra các chức năng trên hệ thống phục vụ cho hoạt động vận hành.
 • Thành thạo vi tính văn phòng.
 • Tiếng anh tốt.
 • Làm việc trong các ngân hàng/công ty tài chính/tài chính công nghệ.
 • Kinh nghiệm kiểm toán nội bộ/kiểm toán báo cáo/hệ thống.
 • Kiến thức về phương pháp luận six sigma.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương