To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Hội An (Quảng Nam) - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Ngân hàng Á Châu ACB
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

  • Chủ động lập kế hoạch, triển khai tìm kiếm và tiếp cận các nguồn khách hàng mới có chất lượng nhằm khai thác nhu cầu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng các sản phẩm dịch vụ tại ACB (Bao gồm cho vay thế chấp, tín chấp, huy động tiền gửi tiết kiệm, mở tài khoản, thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ thanh toán …).
  • Tiếp nhận, xử lý và phản hồi những thắc mắc của khách hàng hiện hữu nhằm duy trì sự gắn kết và đáp ứng kịp thời nhu cầu của khách hàng.
  • Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng trong phạm vi được phân công.
  • Thực hiện các hoạt động kiểm tra, rà soát và tái đánh giá khách hàng.
  • Bán chéo các sản phẩm dịch vụ theo quy định tại ACB.

Company Overview

Ngân hàng Á Châu ACB

http://acbjobs.com.vn Number of employees: 9.883

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... View more

Hội An (Quảng Nam) - Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân

Ngân hàng Á Châu ACB