To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

HO - Vendor Management Manager

Ngân hàng Á Châu ACB
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

Vị trí này thuộc khối CNTT, phụ trách quản lý và tổ chức đánh giá các đối tác cung cấp giải pháp, triển khai dự án và các dịch vụ CNTT nhằm hỗ trợ triển khai hiệu quả các dự án và các thay đổi công nghệ của Ngân hàng.

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÍNH:
• Tìm kiếm đối tác mới cung cấp giải pháp, triển khai giải pháp và cung cấp dịch vụ CNTT;
• Đánh giá, sàng lọc đối tác hiện tại theo định kỳ và đánh giá theo quy trình quản lý đối tác;
• Sàng lọc, đánh giá các đối tác tiềm năng: thực hiện các cuộc gặp với đối tác tiềm năng/mới có giải pháp hoặc SPDV CNTT phục vụ cho các dự án/ yêu cầu thay đổi của ngân hàng sắp tới để xác định đủ điều kiện đáp ứng các tiêu chuẩn của ACB;
• Thiết lập các chính sách, tiêu chuẩn, hướng dẫn, quy trình và thủ tục để giao dịch với đối tác, giám sát họ để đảm bảo các chính sách này được tuân thủ;
• Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đàm phán, thực hiện và thanh toán các hợp đồng với nhà cung cấp mới và nhà cung cấp hiện hữu;
• Theo dõi xu hướng thị trường và các sản phẩm dịch vụ mới/ đối tác uy tín, viết báo cáo cho dữ liệu này;
• Thực hiện các công việc khác trong chức năng nhiệm vụ của Phòng Quản lý dự án & đối tác theo phân công của Giám đốc Phòng;
• Phối hợp và cung cấp báo cáo cho Bộ phận Chính sách và Tuân thủ liên quan đến mảng sử dụng đối tác;

Điạ điểm làm việc: CMT8, Quận 3

Company Overview

Ngân hàng Á Châu ACB

http://acbjobs.com.vn Number of employees: 9.883

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... View more

HO - Vendor Management Manager

Ngân hàng Á Châu ACB