English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Hỗ trợ kinh doanh bán thời gian

Mô tả công việc

1. Kiểm tra và trình ký hợp đồng, thanh lý hợp đồng và các tài liệu hỗ trợ Phòng Kinh doanh2. Điều phối giao nhận /gửi tài liệu/mẫu sản phẩm đúng tiến độ và kiểm soát kết quả giao nhận3. Cập nhật doanh số, công nợ vào phần mềm kế toán và xuất hóa đơn điện tử hàng ngày4. Giám sát hiệu quả hoạt động, tính lương, thưởng, đánh giá KPI của NVKD hàng tháng5. Hỗ trợ phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng

Yêu cầu công việc

1. Nhạy cảm với con số, kỷ luật tốt, làm việc hướng tới kết quả cuối cùng2. Trung thực, giao tiếp tốt, có tư duy logic3.  Sinh viên năm 4 chuyên ngành Kế toán hoặc Công nghệ thông tin/Khoa học máy tính. 

Phúc lợi

Thưởng, Đào tạo, Chế độ tập thể dục, Tham gia các hoạt động ngoại khóa Xác nhận báo cáo thực tập, báo cáo giữa kỳ Có cơ hội thăng tiến lên các vị trị giám sát hoặc dài hạn khác