To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái thẩm định phía Bắc

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Trực tiếp thực hiện công tác thẩm định, tái thẩm định các hồ sơ vượt quyền phán quyết của các đơn vị kinh doanh.         
  • Thẩm định thực tế Khách hàng (trong trường hợp cần thiết)
  • Đưa ý kiến đề xuất đối với việc đồng ý/không đồng ý cấp tín dụng.
  • Đánh giá chất lượng tờ trình, đề xuất tín dụng của các ĐVKD từ đó đề xuất các biện pháp, điều kiện tín dụng phù hợp với quy định của ngân hàng và phòng ngừa được rủi ro.
  • Tham gia đào tạo nghiệp vụ thẩm định cho toàn hệ thống Ngân hàng Bưu điện Liên Việt khi có yêu cầu.
  • Tham mưu cho lãnh đạo để trình cấp có thẩm quyền trong việc xây dựng chính sách tín dụng và các vấn đề liên quan khác khi có yêu cầu.
  • Giải quyết các vướng mắc phát sinh của các Đơn vị kinh doanh liên quan đến nghiệp vụ tín dụng trong quyền hạn và báo cáo trực tiếp Trưởng phòng trong trường hợp vượt thẩm quyền.
  • Nghiên cứu thông tin, trao đổi với khách hàng, đơn vị kinh doanh trong quá trình lập báo cáo - tờ trình thẩm định nhằm tìm biện pháp tư vấn phù hợp nhất.

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

HO - Khối Thẩm định - Chuyên viên Tái thẩm định phía Bắc

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt