Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

HO - Khối Sản phẩm - Phòng KHCN - Chuyên viên Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Ngày cập nhật: 01/03/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

  • Thiết kế các sản phẩm tín dụng cá nhân áp dụng cho toàn hệ thống hoặc các sản phẩm tín dụng cá nhân đặc thù cho các địa bàn kinh doanh.
  • Tư vấn, hỗ trợ Đơn vị kinh doanh về các Sản phẩm, cơ chế tín dụng cá nhân; - Đào tạo sản phẩm tín dụng cá nhân trên toàn hệ thống;
  • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... Xem thêm

HO - Khối Sản phẩm - Phòng KHCN - Chuyên viên Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt