To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

Mô tả công việc

 • Thiết kế các sản phẩm tín dụng cá nhân áp dụng cho toàn hệ thống hoặc các sản phẩm tín dụng cá nhân đặc thù cho các địa bàn kinh doanh.
 • Tư vấn, hỗ trợ Đơn vị kinh doanh về các Sản phẩm, cơ chế tín dụng cá nhân; - Đào tạo sản phẩm tín dụng cá nhân trên toàn hệ thống;
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo.

Yêu Cầu Công Việc

1 Trình độ/ kiến thức:

 • Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, ngân hàng, ngoại thương, đầu tư, thương mại các trường KTQD, Học viện Ngân hàng, Ngoại Thương, Học viện Tài chính, Đại học Quốc Gia, Thương mại và các trường nước ngoài.
 • Nắm vững luật ngân hàng nhà nước, luật các tổ chức tín dụng và các kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản pháp luật Việt Nam.
 • Hiểu biết về môi trường, tình hình kinh tế và hoạt động ngân hàng và doanh nghiệp tại Việt Nam.
 • Kiến thức chuyên ngành tài chính ngân hàng, tài chính doanh nghiệp.
 • Kiến thức chuyên sâu về các sản phẩm tín dụng ngân hàng.

2 Kỹ năng

 • Khả năng viết và trình bày văn bản tốt;
 • Ham học hỏi, có tư duy sáng tạo, khả năng tổng hợp và bao quát vấn đề;
 • Có kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm;
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm văn phòng cơ bản: Word, Exel, PowerPoint, Visio;
 • Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, có khả năng làm việc với cường độ cao.

      3. Kinh nghiệm

 • Đã có kinh nghiệm tối thiểu 02 năm làm tín dụng, ưu tiên kinh nghiệm tín dụng cá nhân.​

 

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Thiết kế Sản phẩm Tín dụng Khách hàng Cá nhân

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt