Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Quản lý Kinh doanh Khách Hàng Cá Nhân (mảng lãi suất)

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Ngày cập nhật: 01/03/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

  • Xây dựng/điều chỉnh các cơ chế, chính sách lãi suất, phí cho các sản phẩm, dịch vụ (bao gồm: lãi suất huy động vốn, lãi suất cho vay, lãi suất điều chuyển vốn, phí dịch vụ ngân hàng).
  • Tham mưu/tư vấn cho Ban lãnh đạo Ngân hàng về việc phê duyệt áp dụng các cơ chế, chính sách ưu đãi liên quan tới lãi suất, phí cho các sản phẩm dịch vụ (theo đề xuất của Đơn vị kinh doanh);
  • Tham gia đào tạo nội bộ, hệ thống về công tác tham mưu/tư vấn, xây dựng các cơ chế, chính sách lãi suất, phí cho các sản phẩm dịch vụ.

 

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... Xem thêm

HO - Khối Sản phẩm - Chuyên viên Ban Quản lý Kinh doanh Khách Hàng Cá Nhân (mảng lãi suất)

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt