To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

HO - Khối Ngân hàng Số - Trung tâm Kinh doanh - Tổng Đài Viên

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Xử lý các yêu cầu của khách hàng khi kết nối tới tổng đài qua hotline,email liên quan đến dịch vụ Thẻ & NHĐT, LienViet24h
  • Xử lý các cuộc gọi callback, trả lời thư khách hàng gửi vào hòm thư: hotroviviet@lienvietpostbank.com.vn và cskh_nhdt@lienvietpostbank.com.vn
  • Trực tiếp hoặc phối hợp với các đơn vị, bộ phận trong hệ thống để xử lý các góp ý khiếu nại của khách hàng theo các quy trình sẵn có.
  • Tiếp nhận và thực hiện khóa thẻ khẩn cấp tại tổng đài
  • Thực hiện các cuộc gọi ra ngoài trong các chương trình khảo sát hoặc bán hàng qua điện thoại.
  • Thực hiện các báo cáo về hoạt động của Tổng đài
  • Thực hiện đào tạo nội bộ  khi có các chương trình, sản phẩm dịch vụ, quy trình, quy định mới/ điều chỉnh.

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

HO - Khối Ngân hàng Số - Trung tâm Kinh doanh - Tổng Đài Viên

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt