Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

HO - Khối Ngân hàng Số - Phòng Công nghệ - Chuyên viên Ban Phân tích Nghiệp vụ (Business Analyst)

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Ngày cập nhật: 04/05/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Mô tả công việc

  • Tiếp nhận, quản lý các yêu cầu nghiệp vụ
  • Phân tích yêu cầu nghiệp vụ, đề xuất và cung cấp giải pháp thực hiện
  • Xây dựng các tài liệu phân tích nghiệp vụ
  • Nghiên cứu, đề xuất giải pháp mới để đáp ứng chiến lược ngân hàng số
  • Truyền đạt nội dung, hỗ trợ các thành viên dự án, người quản lý dự án để làm rõ yêu cầu nghiệp vụ cần đáp ứng; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cho người dùng sử dụng sản phẩm
  • Tham gia/hỗ trợ kiểm thử,nghiệm thu dịch vụ/ứng dụng
  • Thực hiện các công việc khác theo phân công của Quản lý trực tiếp

Giới thiệu về công ty

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... Xem thêm

HO - Khối Ngân hàng Số - Phòng Công nghệ - Chuyên viên Ban Phân tích Nghiệp vụ (Business Analyst)

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt