To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[HO HCM/HN] Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Thị trường - Khối Quản lý rủi ro

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Triển khai, thực hiện và duy trì cơ cấu quản lý rủi ro thị trường một cách toàn diện và thống nhất, bao gồm các phương pháp định tính và định lượng để xác định, đo lường, tổng hợp, quản lý, giám sát, kiểm soát và báo cáo về rủi ro thị trường;

- Quản lý cơ chế quản lý rủi ro thanh khoản của Ngân hàng; đưa ra các đánh giá, phân tích, thông tin về việc quản lý rủi ro thị trường, bảng cân đối tài sản và năng lực tài chính cho ALCO;

- Thực hiện tư vấn cho các Đơn vị liên quan trong Ngân hàng về vấn đề liên quan đến rủi ro thị trường;

- Phối hợp cùng với các Phòng Ban liên quan để xác định và giải quyết các rủi ro vốn có trong các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng và của kinh doanh nguồn vốn trước khi ban hành;

- Thực hiện việc giám sát độc lập hàng ngày các hoạt động giao dịch kinh doanh nguồn vốn tại Hội Sở;

- Truyền thông, phổ biến và huấn luyện đào tạo cho nhân viên và các Đơn vị liên quan về các rủi ro thị trường đã phát sinh và các biện pháp xử lý, ngăn ngừa.

Job requirement

-      Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế hoặc các chuyên ngành có liên quan

-       Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương các ngân hàng khác ít nhất 1 năm hoặc vị trí Trưởng bộ phận ít nhất 3 năm.

-     Nắm vững nghiệp vụ về Tài chính, Ngân hàng;

-      Có chuyên môn về quản lý rủi ro thị trường và kinh doanh nguồn vốn;

-      Có kiến thức về các Quy định pháp luật liên quan đến hoạt động Ngân hàng;

-       Am hiểu về chính sách và quy trình quản lý rủi ro  trong công tác hoạt động nghiệp vụ;

-       Có khả năng vận dụng các quy trình của Ngân hàng nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong Đơn vị, có khả năng xác định và đề ra các biện pháp khắc phục rủi ro.

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 27 - 45
 • Job type: Permanent

Company Overview

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

www.abbank.vn Number of employees: 3000 - 4999

Ngân hàng TMCP An Bình ( ABBANK ) được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 27 năm phát triển, ABBANK được đánh giá là một trong những ngân hàng có... View more

[HO HCM/HN] Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Thị trường - Khối Quản lý rủi ro

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình