To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[HO HCM/HN] Chuyên viên Chính sách tín dụng - Khối Quản lý rủi ro

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình
Updated: 20/11/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Soạn thảo các chính sách tín dụng; các văn bản hướng dẫn thực hiện chính sách tín dụng.

- Soạn thảo các chỉ thị, thông báo về tín dụng theo yêu cầu/chỉ đạo của HĐQT/BĐH.

- Soạn thảo các văn bản về mô hình phê duyệt tín dụng, cơ chế tổ chức hoạt động của các đơn vị phê duyệt tín dụng, khung phân quyền phê duyệt tín dụng và các văn bản phân quyền, ủy quyền phê duyệt tín dụng.

- Rà soát, cho ý kiến về rủi ro tín dụng đối với các sản phẩm tín dụng, các quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng theo yêu cầu của các đơn vị liên quan.

- Giải đáp, tư vấn, hướng dẫn thực hiện các chính sách tín dụng, các quy định về bộ máy và thẩm quyền phê duyệt tín dụng do K.QLRR trình ban hành.

- Cho ý kiến về rủi ro tín dụng đối với các hồ sơ tín dụng có nội dung chưa tuân thủ chính sách tín dụng của ABBANK.

Quản lý, theo dõi công tác phê duyệt tín dụng của các đơn vị được phân quyền; đánh giá, đề xuất các thay đổi về mô hình, hạn mức, đối tượng được phân quyền phê duyệt tín dụng.

Job requirement

-    Tốt nghiệp Đại học ngành/chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Thương mại, Quản trị kinh doanh, Luật hoặc các ngành/chuyên ngành khác có liên quan.

-     Có kinh nghiệm làm việc ở cùng vị trí tối thiểu 1 năm và/hoặc có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tối thiểu 3 năm.

-    Có kiến thức về các quy định, quy trình, chính sách quản lý rủi ro, chính sách tín dụng tại ABBANK.

Nắm vững các loại rủi ro tín dụng, hiểu rõ các loại rủi ro trọng yếu.

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 23 - 27
 • Job type: Permanent

Company Overview

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình

www.abbank.vn Number of employees: 3000 - 4999

Ngân hàng TMCP An Bình ( ABBANK ) được thành lập vào năm 1993, đến nay sau hơn 27 năm phát triển, ABBANK được đánh giá là một trong những ngân hàng có... View more

[HO HCM/HN] Chuyên viên Chính sách tín dụng - Khối Quản lý rủi ro

ABBANK - Ngân Hàng TMCP An Bình