English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

HO - Giám Đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn

 • Nơi làm việc: Hồ Chí Minh

  Ngành nghề: Ngân hàng

 • Cấp bậc: Giám đốc

  Hạn chót nộp hồ sơ: 31-08-2019

 • Mức lương: Thỏa thuận

Mô tả công việc

1. Xây dựng kế hoạch kinh doanh

 • Xây dụng kế hoạch kinh doanh hằng năm cho nhóm căn cứ chỉ tiêu.
 • Phân bổ và quản lý việc thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh hàng năm của các nhân viên trong nhóm quản lý.

2. Tiếp thị, bán hàng và duy trì, phát triển mối quan hệ với khách hàng DNL mới

 • Tìm kiếm các nguồn khách hàng DNL phù hợp với định hướng chính sách hoạt động của ACB.
 • Lập kế hoạch phát triển khách hàng DNL.
 • Trực tiếp liên hệ, tiếp thị, thiết lập mối quan hệ với khách hàng DNL trong kế hoạch và khi phát sinh cơ hội kinh doanh.
 • Phối hợp với kênh phân phối (KPP) đối với khách hàng DNL mới (Khi KPP có đề nghị hoặc Trưởng Phòng DNL giao).
 • Tiếp nhận thông tin từ khách hàng DNL, tư vấn sản phẩm/dịch vụ phù hợp nhu cầu của khách hàng DNL.
 • Đề xuât bộ phận sản phẩm điều chỉnh sản phẩm/dịch vụ hoặc thiêt kế sản phẩm mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng DNL và nguồn lực của ACB.

3. Duy trì và phát triển quan hệ với khách hàng DNL hiện hữu

 • Chăm sóc khách hàng, quản lý và khai thác hiệu quả mối quan hệ khách hàng DNL nhằm duy trì khách hàng và mở rộng quy mô giao dịch của khách hàng với ACB.
 • Khai thác quan hệ với các nhóm khách hàng liên quan của khách hàng DNL đang quản lý và các mối quan hệ đối tác (nguồn cung ứng và nhà phân phối), qua đó tối đa hóa lợi nhuận mang lại cho ACB.
 • Hỗ trợ KPP duy trì và phát triển mối quan hệ với khách hàng DNL hiện hữu tại KPP khi có yêu cầu của KPP.
 • Đề xuất các chương trình, chính sách nhằm thúc đẩy quan hệ với khách hàng DNL, mang lại thu nhập cho ACB.

4. Tăng thu nhập khách hàng DNL mang lại cho ACB

 • Bán thêm sản phẩm Doanh nghiệp, bán chéo sản phẩm cá nhân cho khách hàng DNL phụ trách.
 • Đề xuât lãi xuất, phí dịch vụ áp dụng cho khách hàng DNL được phù hợp và cạnh tranh với ngân hàng khác để khách hàng tăng cường quan hệ với ACB, làm tăng thu nhập khách hàng mang lại cho ACB.

5. Đảm bảo chất lượng phục vụ cho khách hàng DNL

 • Đầu mối tổ chức và phân công KPP cung ứng dịch vụ giao dịch cho khách hàng DNL mới phát triển.
 • Phối hợp với các trung tâm, phòng ban, bộ phận, KPP có liên quan để tổ chức cung ứng dịch vụ cho khách hàng DNL đúng quy định, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ về chất lượng dịch vụ khách hàng.
 • Tiếp nhận phản hồi của khách hàng DNL trong danh mục quản lý, tổ chức giải quyết nhu cầu và phản hồi của khách hàng theo đúng chuẩn mực chất lượng phục vụ khách hàng DNL của ACB.

6. Tổ chức tham gia đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

 • Tìm kiếm cơ hội đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
 • Đánh giá và đề xuất đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.
 • Thực hiện thủ tục mua, bán trái phiếu doanh nghiệp đề xuất được phê duyệt hoặc được chỉ định.

7. Tổ chức tham gia mua bán nợ, đồng tài trợ

 • Tìm kiếm cơ hội mua bán, đồng tài trợ.
 • Đánh giá và đề xuất mua bán nợ, đồng tài trợ.
 • Làm đầu mối thực hiện thủ tục mua bán nợ, đồng tài trợ được duyệt hoặc được chỉ định.
 • Quản lý danh mục khách hàng DNL mua bán nợ, đồng tài trợ được phân công và thực hiện báo cáo định kỳ theo quy định.

Yêu cầu công việc

 • Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học.
 • Chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh.
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong ngành ngân hàng và tối thiểu 2 năm trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp. Hoặc tối thiểu 3 năm trong lĩnh vực ngành kinh tế và 2 năm trong ngành ngân hàng.
 • Kiến thức tổng quan về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội và hoạt động ngân hàng tại Việt Nam.
 • Kiến thức tổng quát chuyên ngành tài chính ngân hàng.
 • Kiến thức về nhu cầu khách hàng liên quan đến dịch vụ tài chính.
 • Kiến thức rộng về sản phẩm, nghiệp vụ khách hàng doanh nghiệp.
 • Kiến thức tổng quát về sản phẩm khách hàng cá nhân.
 • Kiến thức sâu rộng về ngành kinh tế được phân công phụ trách.
 • Có khả năng sử dụng thành thạo các phần mềm vi tính: Word, Excel, Powerpoint,…

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục