Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

HO - Giám đốc Kiểm soát Tuân thủ

Job requirement

  • Xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra, giám sát tuân thủ của các đơn vị trong hệ thống.
  • Tổ chức việc kiểm tra, giám sát tuân thủ theo kế hoạch, đề cương đã được phê duyệt hoặc đột xuất theo yêu cầu.
  • Định kỳ/theo yêu cầu từ Ban điều hành đánh giá và báo cáo tình hình, hiệu quả tuân thủ của ACB
  • Đầu mối hỗ trợ làm việc, theo dõi và giám sát khắc phục kiến nghị thanh tra, kiểm toán; phối hợp các đơn vị có liên quan xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục.
  • Tổ chức phân công, kiểm soát kết quả công việc và quản lý nhân sự trong bộ phận thực hiện công việc hàng ngày và công việc Trưởng đơn vị giao.

Job requirement

  • Đại học hoặc Sau Đại học chuyên ngành Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Luật
  • Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực luật, quản lý rủi ro hoặc kiểm toán nội bộ, kiểm soát sự tuân thủ của ngân hàng

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương