English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

HO - Chuyên Viên Quản Lí Chi Phí

Mô tả công việc

  • Kiểm soát tình hình biến động hàng ngày của chi phí hoạt động và các khoản mục dự chi hàng tháng.
  • Theo dõi, quản lý biến động trọng yếu chi phí hoạt động liên quan đến ngân sách & chi tiêu của Ngân hàng.
  • Tổng hợp và xây dựng ngân sách chi phí hoạt động chung hàng năm của Ngân hàng.
  • Phân tích lợi ích và mức ảnh hưởng của các dự án đến kết quả kinh doanh của Ngân hàng.
  • Xây dựng, thực hiện quy trình lập kế hoạch, giám sát việc thực hiện chi phí theo kế hoạch.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp Đại học trở lên - Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng.
  • Kiến thức chuyên sâu về quản trị tài chính, hạch toán kế toán, hoạt động và nghiệp vụ ngân hàng là một lợi thế.
  • Kỹ năng lý giải, phân tích.
  • Tiếng Anh tốt.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, International Travel Opportunity, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave