English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

HO - Chuyên viên Đào tạo

Mô tả công việc

1.Thiết kế tài liệu, tin truyền thông liên quan đến hoạt động đào tạo:

 • Thiết kế/hiệu chỉnh tài liệu đào tạo theo yêu cầu.
 • Thiết kế Sổ tay đào tạo
 • Thực hiện công việc truyền thông các hoạt động đào tạo.

2.Theo dõi việc cập nhật và triển khai các chương trình đào tạo/hội thảo:

 • Rà soát việc cập nhật chương trình đào tạo.
 • Theo dõi, cập nhật danh mục khóa học/hội thảo
 • Tạo khóa học trên hệ thống ELM
 • Thu thập phê duyệt chương trình, tài liệu, đề thi, giáo án.
 • Triển khai các chương trình đào tạo/hội thảo
 • Báo cáo Ban lãnh đạo tình hình theo dõi cập nhật chương trình đào tạo hàng năm.

3.Cập nhật/Theo dõi danh sách giảng viên

 • Căn cứ vào danh sách xác nhận giảng viên giảng dạy từ các Khối: tổng hợp danh sách giảng viên hàng năm trình Ban lãnh đạo phê duyệt.

4.Đối tác học tập

 • Chăm sóc học viên của vùng được phân công.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kinh tế hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
 • Biết sử dụng các chương trình thiết kế tài liệu đào tạo, brochure, tin quảng cáo là một lợi thế
 • Kỹ năng tư duy thiết kế
 • Kỹ năng làm việc độc lập và nhóm.
 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý thời gian
 • Kỹ năng giao tiếp
 • Tiếng Anh tốt
 • Vi tính văn phòng tốt

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép