English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Hồ Chí Minh-Nhân viên Thu hồi nợ sớm

Mô tả công việc

Thực hiện các hoạt động thu hồi nợ qua điện thoại, bao gồm cả hoạt động nhắc nợ trước hạn cũng như quá hạn.

Lên kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác chuyên môn và báo cáo nhiệm vụ được giao cho cấp quản lý

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp PTTH trở lên hoặc bằng cấp tương đương

Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

Ưu tiên hiểu biết về sản phẩm, dịch vụ tài chính tiêu dùng

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương