English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Hồ Chí Minh-Nhân viên Nhắc phí

Mô tả công việc

  • Thực hiện các hoạt động nhắc phí trước hạn qua điện thoại (trực tổng đài Thu hồi nợ)
  • Sẽ được training cụ thể khi nhận việc

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp PTTH trở lên hoặc bằng cấp tương đương
  • Không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo
  • Có thể chịu được áp lực công việc

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương