To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Thanh toán quốc tế)

Ngân hàng Á Châu ACB
Updated: 04/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Business Expense, Seniority Allowance, Annual Leave

Job requirement

  • Hỗ trợ bán hàng và cung cấp dịch vụ: Chủ động hoặc phối hợp với nhân viên R* thực hiện công tác bán hàng các sản phẩm dịch vụ Thanh toán quốc tế
  • Tiếp nhận nghiệp vụ Thanh toán quốc tế (TTQT):

       + Tư vấn, hướng dẫn khách hàng doanh nghiệp và cá nhân các điều kiện, hồ sơ TTQT

       + Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ (Chỉ áp dụng tại chi nhánh) của hồ sơ theo đúng các quy định trong thủ tục nghiệp vụ, hướng dẫn công việc, công văn nghiệp vụ của ACB, các quy định của Ngân hàng nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

       + Trình kiểm soát và phê duyệt hồ sơ theo quy định (Chỉ áp dụng tại Chi nhánh)

       + Nhập liệu và chuyển hồ sơ lên Chi nhánh, Phòng TTQT xử lý

       + Tiếp nhận hồ sơ từ Chi nhánh, Phòng TTQT và giao chứng từ cho khách hàng

  • Tiếp nhận và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng. Đề xuất cấp trên giải quyết các vấn đề ngoại phạm vi quyền hạn
  • Quản lý, lưu trữ các hồ sơ nghiệp vụ phát sinh tại đơn vị theo các quy định hiện hành (chỉ áp dụng tại Chi nhánh)

Company Overview

Ngân hàng Á Châu ACB

http://acbjobs.com.vn Number of employees: 9.883

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... View more

HN - Nhân viên Dịch Vụ Khách Hàng Doanh Nghiệp (Thanh toán quốc tế)

Ngân hàng Á Châu ACB