Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

HN - Giao Dịch Viên

Ngân hàng Á Châu ACB
Ngày cập nhật: 04/05/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform

Mô tả công việc

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

- Nhận tiếp quỹ nghiệp vụ đầu ngày và kết quỹ cuối ngày.

- Thực hiện các giao dịch gửi, rút tiền (tiền mặt, vàng, tiền chuyển khoản) trên các tài khoản chuyên dùng của khách hàng: Các loại tài khoản ký quĩ (LC, Séc, mua bán ngoại tệ kỳ hạn, thẻ thanh toán, bảo lãnh v.v…); Tài khoản ký quĩ thanh toán mua, bán bất động sản, trung gian thanh toán tiền hàng, giữ hộ …

- Thực hiện giao dịch rút tiền từ thẻ tín dụng trong và ngoài nước phát hành, nạp tiền vào tài khoản thẻ.

- Nhận và chi trả chuyển tiền trong nước và ngoài nước cho khách hàng.

- Thực hiện thu đổi séc du lịch, séc nước ngoài phát hành.

- Thực hiện thu đổi ngoại tệ mặt, mua bán, chuyển đổi ngoại tệ chuyển khoản cho khách hàng.

- Thực hiện giải ngân, thu nợ tiền vay (vốn, lãi) tiền mặt, vàng và chuyển khoản.

- Thực hiện thu đúng và đủ các loại phí dịch vụ theo biểu phí ban hành

Giới thiệu về công ty

Ngân hàng Á Châu ACB

http://acbjobs.com.vn Tổng số nhân viên: 9.883

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... Xem thêm