To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân hàng Á Châu ACB
Updated: 04/05/2021

Employment Information

 • Work location: Ha Noi

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Director

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Allowances, Uniform, Seniority Allowance, Annual Leave, Sport Club

Job requirement

1. Tìm kiếm, phát triển khách hàng

 • Chủ động xây dựng kế hoạch cá nhân dựa trên chỉ tiêu được giao trong năm.
 • Tìm kiếm thông tin khách hàng doanh nghiệp (KHDN) tiềm năng, thiết lập cuộc hẹn và tiếp cận với khách hàng.
 • Giới thiệu, tư vấn, đưa ra các giải pháp tài chính, thuyết phục KHDN đồng ý sử dụng sản phẩm, dịch vụ của ngân hàng (Tín dụng, Bảo hiểm, Kinh doanh ngoại tệ, Dịch vụ tài khoản, Dịch vụ TTQT,...).

2. Thẩm định khách hàng

 • Thu thập thông tin và hồ sơ, thực hiện thẩm định (hoặc phối hợp với các Bộ phận/Phòng ban có liên quan), lập tờ trình đề xuất và trình cấp phê duyệt xem xét nhu cầu của KHDN.
 • Cùng tham gia hỗ trợ/hướng dẫn nhân viên trong quá trình thẩm định.

3. Thực hiện các thủ tục nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ ngân hàng đến khách hàng

 • Phối hợp với các Phòng ban, Bộ phận có liên quan hoàn tất các thủ tục hồ sơ cần thiết gửi đến khách hàng thực hiện ký kết.
 • Giải thích, thương lượng, thuyết phục các điều khoản theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, trong hợp đồng và theo quy định của Ngân hàng.

4. Quản lý và chăm sóc khách hàng

 • Kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của khách hàng đã cấp tín dụng.
 • Là đầu mối tiếp nhận các khiếu nại, thông tin phản hồi của khác hàng và đề xuất hướng giải quyết lên cấp có thẩm quyền.
 • Phối hợp với các Phòng/Ban có liên quan để đôn đốc, thu hồi nợ và lãi khi đến hạn. Trình giải pháp xử lý nợ đối với các khoản nợ quá hạn của khách hàng.
 • Chăm sóc khách hàng hiện hữu và khách hàng tiềm năng, chủ động phối hợp và xử lý đáp ứng kịp thời nhu cầu hợp lý của khách hàng.
 • Phát triển mối quan hệ lâu dài, bền vững giữa khách hàng và ACB (Nhằm bán chéo sản phẩm, dịch vụ đến khách hàng, phát triển nhóm khách hàng có liên quan, phát triển khách hàng mới nhờ khách hàng giới thiệu).
 • Đảm nhiệm việc quản lý, chăm sóc khách hàng SME; MM, LC do mình phát triển hoặc được giao (Theo quy định của ACB từng thời kỳ).

5. Hướng dẫn, kèm cặp nhân viên

 • Hướng dẫn, hỗ trợ RA tân tuyển trong giai đoạn học việc – thử việc.
 • Hỗ trợ nhân viên và chuyên viên tại đơn vị các vướng măc, khó khăn phát sinh trong quá trình bán hàng (Theo phân công của Trưởng đơn vị hoặc HCB).

Company Overview

Ngân hàng Á Châu ACB

http://acbjobs.com.vn Number of employees: 9.883

Ngân Hàng Á Châu (ACB) , ngân hàng TMCP mạnh nhất hiện nay đã được các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế công nhận về sự thành công và phát triển bền... View more

HN - Giám đốc Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp

Ngân hàng Á Châu ACB