To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Head of HRBP (Commercial & Distribution)

Updated: 19/11/2020

Employment Information

Job requirement

1. Chịu trách nhiệm giải trình trong việc triển khai vận hành và đảm bảo tính hiệu lực của các quy trình, chính sách, chương trình nhân sự tại các khối chức năng/BU trong phạm vi phụ trách:

  • Vận hành các quy trình đã được HR cấp doanh nghiệp (HR-COE) tạo lập mang tính chất nhất quán trong toàn thể hoạt động của THP vào khối chức năng phụ trách nhằm đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực theo kế hoạch năm và chiến lược nhân sự công ty.
  • Cập nhật và vận hành triển khai các chính sách chấm công, thưởng & phạt, công tác phí liên quan đến đội ngũ bán hàng ngoài thị trường đảm bảo phù hợp nhu cầu quản trị từng thời điểm
  • Thiết lập các cơ chế quản lý đảm bảo tính nhất quán trong toàn thể hoạt động vận hành mô hình HRBP tại các khối chức năng nhằm tối ưu hóa sức mạnh thông qua sự đồng bộ.

2. Cung cấp nguồn nhân lực đúng, đủ theo kế hoạch nguồn nhân lực và nhu cầu tuyển dụng được duyệt, để vận hành chức năng, mục tiêu của các khối phòng ban. Ngoài ra xem xét, kiểm soát ngân sách nhân sự và ngân sách tuyển dụng phù hợp với tình hình kinh doanh.

Phạm vi: Sales, Marketing, Procurement, Logistic, R&D, ...

3. Chủ động nhận diện và cung cấp thông tin đầu vào, phản hồi về hiệu lực, hiệu quả của quy trình, chính sách và nhu cầu của khách hàng để phục vụ cho việc thiết lập, cải tiến các quy trình, chính sách chung theo nhu cầu ngắn - trung dài hạn của đơn vị

4. Quản lý và phát triển chuyên môn cho đội ngũ HRBP để đảm bảo HRBP có khả năng vận hành độc lập và đồng bộ các chương trình, chính sách, quy trình nhân sự tại các khối chức nhằm nâng cao thỏa mãn KH.

  • Đánh giá và đề xuất đến BGĐ về bộ cơ cấu tổ chức hoạt động ( SĐTC, chức năng nhiệm vụ, bản mô tả công việc..)\
  • Tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển năng lực cho đội ngũ HRBP
  • Ra quyết định chấm dứt HĐLĐ hoặc xử lý kỷ luật

Job requirement

      Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành về Kinh tế, quản trị nhân sự

      Kiến thức về quản trị nguồn nhân lực, luật lao động, bảo hiểm, công đoàn, thuế TNCN. Nội quy lao động công ty.

      Có 7 năm kinh nghiệm trong mảng nhân sự, trong đó tối thiểu 4 năm kinh nghiệm quản lý nhân sự

      Kiến thức về lĩnh vực chức năng và cấu trúc tổ chức các khối, phòng ban.

      Kiến thức về khối Commercial, Logistics, sản xuất công ty FMCG

      Kỹ năng quản lý dự án, quản lý sự thay đổi, lập và triển khai kế hoạch

      Kỹ năng thiết lập, điều chỉnh cơ cấu tổ chức, thiết kế mô tả công việc

      Kỹ năng xây dựng và quản lý mối quan hệ với khách hàng

      Kỹ năng giải quyết quan hệ lao động và gắn kết nhân viên

More Information

  • Qualification: Đại học
  • Age: 35 - 65
  • Job type: Permanent

Company Overview

www.thp.com.vn Number of employees: 4000

Tập đoàn chuyên về thức uống tốt cho sức khỏe hàng đầu Việt Nam, chúng tôi tự hào là môi trường:  * Có tốc độ tăng trưởng nhanh, liên tục & đều đặn... View more

Head of HRBP (Commercial & Distribution)