English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

HCM_Dự án Digital Banking_Chuyên viên kinh doanh (Phụ trách phát triển đối tác)

Mô tả công việc

Các nhiệm vụ chính:

- Phát triển, triển khai và quản lý sản phẩm ngân hàng số bao gồm hoạch định chiến lược kinh doanh đem lại lợi nhuận từ sản phẩm;

- Quản lý danh mục sản phẩm ngân hàng số về hiệu quả tài chính và cân bằng rủi ro với lợi nhuận;

- Quản lý dự án được giao bởi quản lý trực tiếp và dẫn dắt dự án từ khâu lên ý tưởng đến triển khai và giảm sát dự án;

- Phát triển các đối tác bán lẻ và merchant để giúp sản phẩm ngân hàng số đạt được chỉ tiêu yêu cầu;

- Kiểm soát rủi ro kinh doanh và rủi ro hoạt động theo quy định của ABBank;

- Duy trì chất lượng dịch vụ khách hàng nội bộ và bên ngoài theo yêu cầu, tiêu chuẩn dịch vụ của ABBank;

- Thực hiện các công việc khác được giao bởi quản lý trực tiếp.

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kinh tế, Kế toán, Ngoại thương, QTKD, Marketing,...
  • Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng
  • Có hiểu biết về sản phẩm cho vay không TSBĐ
  • Hiểu biết về các kênh bán hàng và Digital Marketing
  • Kỹ năng quản lý dự án và làm việc theo nhóm tốt
  • Kỹ năng giải quyết vấn đề tốt
  • Tiếng Anh và vi tính văn phòng 
  • Luật và các quy định dưới luật liên quan đến sản phẩm dịch vụ.
  • Ưu tiên biết quản lý sản phẩm tài chính, ngân hàng điện tử, dịch vụ ngân hàng hoặc quản lý bán hàng
  • Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương tại các Ngân hàng khác

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép