English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[HCM] Nhân Viên Phòng Điều Hành - Operation staff

Mô tả công việc

* Quản lý và ký kết hợp đồng và thanh toán chi phí với nhà cung cấp dịch vụ và hàng hóa cho rạp phim.

* Làm thanh toán và báo cáo chi phí hàng tháng.

* Quản lý cơ sở vật chất và vật liệu tiêu hao của rạp.

Yêu cầu công việc

* Khả năng phân tích số liệu, chi phí.

* Thành thạo Excel.

* Tiếng Anh giao tiếp cơ bản.

* Kỹ năng xử lý tình huống và quản lý thời gian tốt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Lương tháng 13, thưởng các ngày lễ lớn và các chế độ khác.