To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[HCM] Nhân viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty Cổ Phần Thế Giới Số
Updated: 16/10/2020

Employment Information

Benefits

  • Laptop
  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

- Kiểm tra, đề xuất, tư vấn và xây dựng quy trình của công ty nhằm phát hiện sự không tuân thủ quy trình và các rủi ro tài chính cho Ban Tổng Giám Đốc

- Kiểm tra tính tuân thủ quy trình hiện tại của công ty con

- Kiểm soát Báo cáo tài chính công ty con theo định kỳ.

- Đề xuất hoàn thiện quy trình hoạt động của các công ty con.

- Nhận định các rủi ro phát sinh từ công tác kiểm soát, kiểm toán các đơn vị để tư vấn đưa ra hướng khắc phục và quản trị rủi ro hiệu quả.

- Thực hiện Due Diligence cho các dự án M&A.

- Tuân thủ chính sách bảo mật cửa Công ty - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Job requirement

- Cử nhân Tài Chính- Kế Toán

- Kinh nghiệm chuyên môn: dưới 3 năm

- Có kiến thức tốt về Chuẩn mực kế toán Việt Nam;

- Hiểu rõ quy trình vận hành doanh ghiệp; Có kinh nghiệm xây dựng quy trình kiểm soát Sự tuân thủ và Quy trình kiểm soát tài chính. ​

- Tiếng Anh khá.

- Tin học văn phòng thành thạo (Excel, Word, Powerpoint,...)

-  Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, giải quyết vấn đề.

-  Khả năng thích ứng tốt, chịu được áp lực cao trong công việc.

More Information

  • Job type: Permanent

Company Overview

Digiworld Corporation

www.digiworld.com.vn Number of employees: 1,000 người

Established in 1997, Digiworld-the leading market expansion services provider in Vietnam – has achieved many successes in various categories, especially in ICT... View more

[HCM] Nhân viên Kiểm Soát Nội Bộ

Công ty Cổ Phần Thế Giới Số