English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[ HCM] Nhân Viên Giao Nhận

Mô tả công việc

² Nhận hàng hóa từ kho, làm các thủ tục trước khi giao hàng

² Giao hàng theo yêu cầu của quản lý

² Thu tiền đối với khách hàng thanh toán tiền mặt ngay khi giao hàng (nếu có)

² Hỗ trợ các thủ tục: Nhập lại hàng, đổi hàng, hủy hóa đơn… (nếu có)

² Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp và Trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc

² Nam, Tốt nghiệp PTTH trở lên

² Có sức khỏe, có xe gắn máy, rành đường

²  Có kỹ năng giao tiếp, siêng năng, trung thực, chịu khó

Điều kiện Bảo lãnh:+ FPTers bảo lãnh: chấp nhận ứng viên hộ khẩu tỉnh.+ Ba/Mẹ bảo lãnh: bắt buộc hộ khẩu HCM

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép