English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

HCM - Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch và báo cáo

- Xây dựng, kiểm soát hệ thống chất lượng FPT tại BP

- Hoạt động đào tạo duy trì hệ thống chất lượng

- Kiểm soát quá trình/ đánh giá nội bộ

- Tư vấn , theo dõi khác phục/ phòng ngừa/ cải tiến

- Thu thập, phân tích , theo dõi chỉ tiêu đo lường

- Hoạt động cải tiến

- Đánh giá sự hài lòng của khách hàng nội bộ/ bên ngoài

- Theo dõi xử lý khiếu nại / phàn nàn / phản hồi của khách hàng

- Hoạt động ngành dọc

- Các công việc khác được giao bởi trưởng bộ phận

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học ngành quản trị chất lượng

- Có chứng chỉ đánh giá nội bộ

- Có kinh nghiệm vị trí tương đương từ 02 năm

- Tiếng Anh giao tiếp

- Tư duy logic tốt và mạch lạc

- Kỹ năng giao tiếp

- Khả năng viết và diễn đạt rõ ràng bằng văn bản

- Có kinh nghiệm ISO 9001 ít nhất 2 năm trong ngành phân phối, bán lẻ, thương mại.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép