Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

[HCM'] GIÁM SÁT HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

Job requirement

1. Hành chính

- Giám sát việc thực hiện các quy chế hành chính, các công việc quản lý hành chính, văn phòng phẩm, tài sản tại văn phòng chi nhánh;

- Tổ chức giám sát việc tuân thủ theo quy chế hành chính và nội quy của CBNV tại chi nhánh;

- Quản lý việc duy trì việc sử dụng và luân chuyển tài liệu, văn bản của Công ty một cách khoa học;

- Tham gia vào việc tổ chức các sự kiện, hội nghị của Công ty;

- Quản lý trong việc quan hệ với các đối tác, các nhà cung cấp trong lĩnh vực quản trị văn phòng.

- Xây dựng, duy trì và phát triển tốt trong quan hệ với các cơ quan, tổ chức chính quyền liên quan.

- Thực hiện công tác ATLĐ, ANTT, PCCC…

2. Nhân sự

- Quản lý hồ sơ, HĐLĐ của CBNV thuộc chi nhánh.

- Giám sát và kiểm tra thực hiện việc chấm công, tính lương của CBNV Chi nhánh; Giải đáp, hướng dẫn các thắc mắc về lương, chế độ chính sách.

- Giám sát việc thực hiện nội quy, kỷ luật. Tiến hành xử lý kỷ luật theo quy định.

- Thực hiện các thủ tục liên quan đến bảo hiểm cho nhân viên

- Hỗ trợ Trưởng các Phòng/Ban trong việc quản trị nhân sự; đào tạo nhân viên, cách thức tuyển dụng nhân sự, mô tả công việc…

- Tham gia đánh giá hiệu quả làm việc của CBNV và đưa ra được các đề xuất liên quan;

- Tham gia vào việc đánh giá các bộ phận trong Công ty về việc tuân thủ nội quy và quy chế quản lý nhân sự toàn Công ty;

- Lập kế hoạch tuyển dụng, trực tiếp phụ trách công việc tuyển dụng tại chi nhánh theo đúng quy trình và nhu cầu của các bộ phận tại Văn phòng chi nhánh;

- Đào tạo hội nhập cho nhân viên.

- Giải quyết các thủ tục cho nhân viên nghỉ việc

3. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất biện pháp thúc đẩy nhân sự:

- Tham gia cùng TP HCNS xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

4. Lập kế hoạch làm việc

- Lập kế hoạch làm việc tuần theo hạng mục công việc đã ghi trong bản MTCV này.

- Ghi nhận tất cả các công việc phát sinh, bổ sung vào kế hoạch làm việc;

5. Báo cáo kết quả thực hiện

- Báo cáo định kỳ: Dựa trên kế hoạch đã đặt ra, thực hiện và báo cáo Giám đốc (hàng tuần, hàng tháng);

- Báo cáo đột xuất các công việc phát sinh.

6. Hỗ trợ các Phòng/Ban khác thực hiện công việc

7. Thực hiện các công việc khác do Giám đốc phân công.

Job requirement

Trình độ

-         Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Xã hội, Kinh tế

Kiến thức cần có

-         Quản lý hành chính; Quản lý doanh nghiệp; Kiến thức xã hội;

-         Hiểu biết về luật lao động, luật doanh nghiệp. Hiểu biết sâu về Luật Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp...;

Kỹ năng

-         Tiếng Anh: Giao tiếp;

-         Sử dụng thành thạo tin học văn phòng;

-         Kỹ năng ra quyết định;

-         Kỹ năng đàm phán/giải quyết mâu thuẫn;

-         Kỹ năng quản lý sự thay đổi, Kỹ năng tư vấn – tham vấn, kỹ năng thuyết phục; Kỹ năng quản lý và tổ chức công việc; phát triển đội ngũ.

Phẩm chất, thái độ

-         Chững chạc, nhiệt tình, chịu áp lực công việc.

-         Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh trong công việc.

-         Chủ động trong giải quyết công việc.

Ngoại hình

-         Ưa nhìn, dễ gây thiện cảm cho người đối diện;

Kinh nghiệm:

-         Từ 03 năm trở lên trong vị trí tương đương;

-         Có kiến thức về quản trị doanh nghiệp trong các lĩnh vực kinh doanh;

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép