English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

HCM - Dự án Digital Banking - Thành viên dự án (Phụ trách Điều phối chung)

Mô tả công việc

Các nhiệm vụ chính:

- Thiết kế, áp dụng và quản lý các quy trình làm việc cho đội nhóm hay cá nhân trong phạm vi Digital Banking và kết nối với các hoạt động quản trị toàn hàng.

- Thiết lập và thi hành các chính sách và chế độ nhằm duy trì văn hóa và tầm nhìn của doanh nghiệp.

- Lãnh đạo đội ngũ nhân viên thực thi. Đánh giá năng lực và kết quả làm việc của các nhân viên thực thi kế hoạch.

- Hỗ trợ Giám đốc dự án trong việc giám sát và điều phối dự án Digital Banking

- Tham gia vào việc bàn bạc và hoạch định các chiến lược kinh doanh của Digital Banking

- Giám sát và đưa ra các phương án tối ưu hóa việc sử dụng các nguồn lực (nhân lực, tài lực, tài nguyên) trong quá trình vận hành của Digital Banking.

- Chủ động nghiên cứu và nhận tham vấn từ các bộ phận khác của dự án để đề xuất Giám đốc dự án các giải pháp gia tăng hiệu năng của dự án.

- Xây dựng các hoạt động nâng cao năng lực đội ngũ

- Số hóa các quy trình hoạt động của Digital Banking dựa trên các nền tảng của Ngân hàng và nền tảng mới của Digital Banking

- Hỗ trợ các bộ phận trong dự án trong khâu tổ chức và vận hành hoạt động kinh doanh, kết nối với các đối tác kinh doanh và hệ sinh thái

- Nhận các nhiệm vụ phát sinh từ nhu cầu thực tế của dự án

Yêu cầu công việc

-  Ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý

- Tốt nghiệp trình độ Đại học / Cao học các ngành Quản lý Nhân sự, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

-  Có ít nhất 3-5 năm kinh nghiệm trong các doanh nghiệp/tổ chức có kinh doanh trên môi trường internet hoặc có liên quan.

- Có hiểu biết chuyên sâu về quản lý nhân sự, thiết lập quy trình và áp dụng đánh giá quy trình.

- Hiểu biết rộng về các lĩnh vực khác như Marketing, PR, Truyền thông nội bộ sẽ có lợi thế tốt hơn

- Nhạy bén trong việc xử lý tình huống, vấn đề phát sinh.

- Quyết đoán trong việc đưa ra quyết định.

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép