Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

HCM - Digital Banking - Chuyên viên Kinh doanh (Phụ trách Phát triển sản phẩm)

Job requirement

1. Xây dựng, quản lý và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ:

- Thực hiện thiết kế sản phẩm mới, nâng cấp/bảo trì/cải tiến sản phẩm cũ.

- Thực hiện kiểm thử, nghiệm thu sản phẩm dịch vụ.

- Xây dựng quy trình, tài liệu hướng dẫn, đào tạo về sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử.

- Xây dựng các tài liệu liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin trong sản phẩm và tham gia vào quy trình phát triển phần mềm/quản trị hệ thống phần mềm.

- Tham gia xây dựng cơ chế, chính sách, quy định về sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử.

- Chủ động đề xuất các giải pháp phát triển các sản phẩm ngân hàng điện tử.

- Hỗ trợ, xử lý khiếu nại/tra soát của khách hàng, chi nhánh, đối tác trong quá trình sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử.

- Chủ động phối hợp các đơn vị liên quan tại BIDV và đối tác bên ngoài để hoàn thiện và cải tiến sản phẩm dịch vụ

- Phối hợp các đơn vị liên quan duy trì và thiết lập, khai báo các tham số ứng dụng sản phẩm của các chương trình phần mềm.

- Tham gia các tổ, nhóm công tác xây dựng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử mới.

2. Đào tạo và phát triển:

- Đề xuất các chương trình học bổ sung nghiệp vụ và tích cực trao đổi kiến thức với các đồng nghiệp

3. Các công việc khác:

- Định kỳ hàng tháng hoặc đột xuất theo yêu cầu có báo cáo về kết quả triển khai công việc trong tháng và kế hoạch triển khai công việc tháng tiếp theo.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Lãnh đạo.

Job requirement

- Có kinh nghiệm 2 -3 năm trong lĩnh vực ngân hàng (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tương đương)

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, tài chính, ngân hàng và các chuyên ngành liên quan

- Hiểu biết về các kênh bán hàng và Digital Marketing

-  Ưu tiên ứng viên hiểu biết sản phẩm tài chính, ngân hàng điện tử, dịch vụ ngân hàng.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương