To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[HCM] Backend Developer 789.vn

Institution of American Education (IAE)
Updated: 08/04/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Xây dựng API dịch vụ web có khả năng mở rộng cao, khả dụng cao, chịu được lỗi
 • Thiết kế, Xây dựng, Chạy và cải thiện các dịch vụ phụ trợ và khuôn khổ tạo các dịch vụ nhỏ.
 • Tập trung không ngừng vào việc cung cấp mã chất lượng cao, có thể bảo trì và không có lỗi trên quy mô lớn

Job requirement

 • 2 đến 3 năm kinh nghiệm trong việc thiết kế và phát triển REST API’s và microservices với Golang / NET.
 • Có kiến thức sâu sắc về hiệu suất và mở rộng hệ thống
 • Có kinh nghiệm với MySQL.
 • Có kinh nghiệm distributed object storage như S3 API
 • Có kinh nghiệm với các kỹ thuật Caching như Redis hoặc Memcache.
 • Có kinh nghiệm với Message Queue như Kafka, RabbitMQ
 • Thành thạo với AWS là điểm cộng

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

EQuest Education Group (EQG)

http://www.equest.vn Number of employees: 1000

EQuest Education Group (EQG) is founded on the principles of innovation, excellence and dedication to defining the way higher education is delivered in... View more

[HCM] Backend Developer 789.vn

Institution of American Education (IAE)