To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[HANOIA] Nhân viên kế toán (thời hạn 6 tháng)

Openasia Group
Updated: 19/11/2020

Employment Information

Benefits

 • Du Lịch
 • Đào tạo

Job requirement

 • Doanh thu/ công nợ phải thu:
  • Theo dõi, phản ánh, hạch toán đầy đủ lên phần mềm, chính xác doanh thu hàng hóa
  • Theo dõi, xuất hóa đơn theo các cửa hàng
  • Đối chiếu Sale và báo cáo hóa đơn đầu ra hàng tháng.
  • Đối chiếu, đốc thúc thu công nợ của các cửa hàng
  • Báo cáo sử dụng hóa đơn
 • Thanh toán:
  • Kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ thanh toán
  • Lập phiếu chi
  • Nhập dữ liệu thanh toán chính xác, đầy đủ lên hệ thống theo kì
 • Tiền:
  • Thực hiện tra soát các giao dịch tiền và doanh thu theo bill của các cửa hàng theo báo cáo sale hàng tháng.
  • Đối chiếu tài khoản tiền mặt và ngân hàng hàng tháng
 • Các công việc khác:
  • Theo dõi báo cáo chi phí cửa hàng: kiểm soát trong hạn mức
  • Theo dõi báo cáo chiết khấu, trả hoa hồng, voucher
  • Các công việc khác theo sự chỉ đạo của KTT

Job requirement

 • Có kinh nghiệm 1-2 năm làm kế toán (ưu tiên đã từng làm kế toán bán hàng)
 • Chăm chỉ, cẩn thận, yêu thích công việc kế toán
 • Chuyên môn: Kế toán- Kiểm toán
 • Kĩ năng mềm: Kĩ năng giải quyết vấn đề, ăn nói hòa nhã, tinh thần học hỏi cao

More Information

 • Job type: job_searchjob_labelparttime

Company Overview

Openasia Group

www.openasiagroup.com Number of employees: 1000

Established as an investment firm operating in Vietnam since 1994, Openasia has rapidly developed into a diversified group of companies led by a strong sense... View more

[HANOIA] Nhân viên kế toán (thời hạn 6 tháng)

Openasia Group