English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

[Hanoi] Store Auditor (Nhân Viên Kiểm Soát Cửa Hàng)

Mô tả công việc

- Phụ trách đi đến các cửa hàng trong hệ thống Circle K để chấm điểm chất lượng theo Biểu mẫu sẵn có;

- Báo cáo kết quả chấm điểm cho cấp trên trực tiếp.

(*) Công việc cụ thể trao đổi khi phỏng vấn

Yêu cầu công việc

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các vị trí kiểm soát nội bộ về mảng: kiểm soát hoạt động (hay kiếm soát tuân thủ);

- Ứng viên có khả năng di chuyển cao;

- Khả năng đọc, viết tiếng anh cơ bản.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép