To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CHUẨN VIỆT
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. Công tác Kế toán:

 • Mở sổ sách ghi chép các phát sinh trong quá trình kinh doanh của công ty theo đúng chế độ kế toán hiện hành.
 • Lập sổ, thẻ, bảng biểu kế toán để phản ánh các chỉ tiêu số liệu kế toán theo quy định của Luật kế toán và các quy chế của công ty theo mảng công việc được phân công.
 • Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chứng từ đầy đủ kịp thời đúng quy định của nhà nước và quy chế tài chính của công ty theo nguyên tắc chứng từ phải đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ, hợp pháp.
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu. Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu. Phối hợp giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách phòng KT-TV.
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến. Lưu trữ dữ liệu kế toán theo qui định.

2. Công tác hành chính:

 • Quản lý file hồ sơ, quản trị công văn đi, đến.
 • Thực hiện các công tác hành chính quản trị, hồ sơ giấy tờ hành chính của công ty.
 • Quản lý file hồ sơ hợp đồng kinh tế. Lập file để lưu các loại hợp đồng theo thứ tự trong danh mục.
 • Soạn thảo các biểu mẫu, văn bản hành chính theo yêu cầu của cấp trên. Quản lý, trang bị văn phòng phẩm, thiết bị văn phòng cho công ty.

3. Trách nhiệm, nhiệm vụ khác

 • Thực hiện và duy trì chế độ tổng hợp, báo cáo theo quy định của Công ty.
 • Phối hợp tác nghiệp với các Phòng ban có liên quan trong việc triển khai hoạt động chung của công ty.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công và uỷ quyền của cấp trên..

Job requirement

 • Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính, ngân hàng, QTKD;
 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm; giới tính : Nam
 • Tác phong làm việc cẩn thận, tỷ mỉ phù hợp với vị trí công việc đòi hỏi tính chính xác cao;
 • Sử dụng thành thạo Excel, word, và các phần mềm kế toán MISA, FAST;
 • Khả năng giao tiếp tốt.

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: Unlimited
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CHUẨN VIỆT

Number of employees: 10-20

Công ty thành lập từ 2019 lĩnh vực hoạt động dịch vụ tư vấn, tư vấn giám sát xây dựng.

HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG CHUẨN VIỆT