To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Hà Nội - Tuyển dụng Chuyên viên Bảo hiểm (các Quận nội thành Hà Nội)

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt
Updated: 05/05/2021

Employment Information

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review

Job requirement

  • Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân
  • Chủ động tìm kiếm, thiết lập quan hệ với các Khách hàng cá nhân thông qua các mối quan hệ cá nhân, diễn đàn, hội nghị, các danh mục khách hàng, các kênh thứ ba khác để tiếp thị sản phẩm, tham vấn cho Giám đốc chi nhánh các biện pháp tăng cường năng lực cạnh tranh và phát triển thị phần sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm
  • Thực hiện tư vấn, giao dịch, hướng dẫn khách hàng về các sản phẩm Bảo hiểm của các đối tác do LienVietPostBank là đại diện pháp lý phát hành.
  • Đầu mối hoàn tất các thủ tục để phát hành hợp đồng Bảo hiểm và thực hiện chăm sóc, đôn đốc khách hàng đóng phí các năm tiếp theo
  • Phối hợp cùng các thành viên trong ĐVKD lập và triển khai kế hoạch kinh doanh, bán hàng Bảo hiểm theo quy định căn cứ chỉ tiêu kinh doanh được giao
  • Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Company Overview

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt

http://jobs.lienvietpostbank.com.vn

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) với nền tảng công nghệ hiện đại, tiềm lực tài chính vững mạnh đang trên con đường xây dựng để trở thành... View more

Hà Nội - Tuyển dụng Chuyên viên Bảo hiểm (các Quận nội thành Hà Nội)

Ngân Hàng TM CP Bưu Điện Liên Việt