English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Hà Nội - Trưởng nhóm bán hàng qua điện thoại

Mô tả công việc

1.Phát triển và thực hiện kế hoạch kinh doanh để đạt được doanh số công ty đề ra

2.Xây dựng tuyến bán hàng cho nhân viên bán hàng, quản lý danh sách khách hàng.

3.Thu thập thông tin thị trường: hoạt động, chương trình của các đối thủ

4.Xây dựng kế hoạch bán hàng. Tổ chức hoạt động bán hàng nhằm nâng cao daonh số

5.Xây dựng mối quan hệ với các trung tâm, khu vực tập trung khách hàng mục tiêu hỗ trợ cho công việc bán hàng

6.Giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, coaching nhân viên bán hàng nhằm tăng năng suất lao động

7.Tuyển dụng và đào tạo nhân viên mới

8.Truyền đạt đến các Nhân viên Bán hàng những chủ trương, chính sách, quyết định, quy định của Công ty.

9.Đề ra mục tiêu, đánh giá tiến trình thực hiện mục tiêu của từng nhân viên và có hướng khắc phục kịp thời.

Yêu cầu công việc

AKiến thức, Kinh nghiệm/ Knowledge, Experiences

1. Bằng cấp/ Education: Tốt nghiệp Cao đăng trở lên ngành tài chính, quản trị kinh doanh, các ngành kinh tế liên quan

2 .Kinh nghiệm/ Experiences : Từ 2-5 năm KN chuyên môn và Từ 1-3 năm kinh nghiệm quản lý

3.Ngoại ngữ (Tiếng Anh)/ Foreign language (English) : Giao tiếp và soạn thảo (văn bản/ tờ trình/ mail) tốt

4.Kiến thức chung/ General knowledge: 4.1Am hiểu tổ chức/ Organizational understanding: Hiểu được kế hoạch, chiến lược của công ty và vận dụng trong công việc

4.2Am hiểu sản phẩm của đơn vị/ Product understanding: Hiểu sâu sản phẩm, có khả năng đề xuất, cải tiến sản phẩm mới

4.3.Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị /Understanding about unit's rule/ procedures: Hiểu và phối hợp với phòng ban khác đảm bảo công việc.Có khả năng kiểm soat và hướng dẫn lại quy trình các công việc đang thực hiện

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương