Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Hà Nội - Giám đốc Kiểm toán nội bộ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI
Ngày cập nhật: 16/10/2020

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

  • Chế độ bảo hiểm
  • Du Lịch
  • Chế độ thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Mô tả công việc

1.Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược phát triển hoạt động Kiểm toán nội bộ

2.Xây dựng, sửa đổi, bổ sung kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và tổ chức thực hiện theo kế hoạch hằng năm đã được Ban Kiểm soát phê duyệt và những cuộc kiểm toán đột xuất do Hội đồng thành viên, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc giao.

3.Xây dựng, sửa đổi, bổ sung và thường xuyên hoàn thiện phương pháp, chính sách, hệ thống kiểm soát nội bộ, quy trình kiểm toán nội bộ đúng quy định của Pháp luật và nguyên tắc kiểm toán trình Ban Kiểm soát (Trừ Quy chế tổ chức và hoạt động do HĐTV phê duyệt).

4.Đề nghị trưng tập người ở các bộ phận khác của Công ty tham gia các cuộc kiểm toán nội bộ khi cần thiết, với điều kiện đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ.

5.Báo cáo Ban Kiểm soát, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc khi phát hiện các vấn đề yếu kém, tồn tại, các sai phạm của hệ thống kiểm soát. Lãnh đạo các đơn vị và cán bộ, nhân viên Công ty.

6.Theo dõi việc thực hiện các kiến nghị sau kiểm toán. lập và gửi các báo cáo theo quy định.

7.Xem xét, đề xuất trình Ban Kiểm soát bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, đình chỉ và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với các chức danh của kiểm toán nội bộ (Trừ Trưởng KTNB); tổ chức bộ máy của kiểm toán nội bộ.

8.Điều hành, quản lý, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Kiểm toán nội bộ đảm bảo triển khai hiệu quả, hoàn thành kế hoạch của Cơ quan Kiểm toán nội bộ.

9.Thực hiện đào tạo nội bộ, nâng cao chất lượng nhân sự và hiệu quả thực hiện công việc của Cơ quan Kiểm toán Nội bộ

10.Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp có thẩm quyền theo từng thời kỳ

Yêu cầu công việc

1. Bằng cấp: Bằng đại học trở lên thuộc các chuyên ngành ngân hàng, tài chính, kế toán, kiểm toán 

2. Kinh nghiệm: Có kiến thức tốt về hệ thống chuẩn mực kế toán, kiểm toán quốc tế, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro và quản trị tài chính; có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm quản lý

3. Ngoại ngữ (Tiếng Anh):Lập báo cáo kiểm toán và các báo cáo khác bằng Tiếng Anh, giao tiếp trôi chảy bằng Tiếng Anh với các đơn vị liên quan

4.Kiến thức chung
4.1.Am hiểu tổ chức: Có khả năng phân bổ/ phát huy hành vi của năng lực trong nhiều đơn vị có tư duy ở cấp tổ chức/ chiến lược

4.2.Am hiểu sản phẩm của đơn vị: Có hiểu biết sâu rộng về các hoạt động và sản phẩm tài chính, đặc biệt là cho vay tiêu dùng, bảo hiểm, môi giới và các sản phẩm tương tự

4.3.Am hiểu quy định/quy trình tác nghiệp trong đơn vị: Nắm được các quy định của pháp luật nói chung và có hiểu biết tốt về pháp luật liên quan tới hoạt động đơn vị.
- Có tối thiểu một trong các bằng cấp, chứng chỉ: MBA/ CPA/ ACCA/ CIA/ CPIA/ CFA hoặc các chứng chỉ nghề nghiệp khác liên quan đến hoạt động kiểm toán nội bộ.

Thông tin khác

  • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (MCREDIT)

https://mcredit.com.vn/ Tổng số nhân viên: 6000

TỔNG QUAN VỀ MCREDIT Ngày 21/09/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Quyết định số 1965/QĐ-NHNN về việc Chuyển đổi hình thức pháp lý của Công ty... Xem thêm

Hà Nội - Giám đốc Kiểm toán nội bộ

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI