Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Hà Nội - Chuyên viên kiểm thử - Trung tâm công nghệ thông tin

Job requirement

- Tiếp nhận yêu cầu kiểm thử phần mềm từ Quản lý/ Giám đốc dự án.- Làm việc với bộ phận phân tích nghiệp vụ để làm rõ phạm vi yêu cầu kiểm thử.

- Nghiên cứu yêu cầu đầu bài nghiệp vụ và đóng góp ý kiến về công tác kiểm thử.

- Đầu mối trao đổi với đơn vị nghiệp vụ/Cán bộ IT phân tích/Cán bộ kỹ thuật trong suốt quá trình triển khai kiểm thử.- Xây dựng kịch bản kiểm thử và thực thi kiểm thử theo kịch bản. Gửi báo cáo cho các bên liên quan theo quy trình/quy định phát triển phần mềm.

- Viết hướng dẫn sử dụng phần mềm đối với các dự án được giao.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc công nghệ / Trưởng phòng/ Trưởng bộ phận.

Job requirement

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Kinh tế/Ngân hàng/Tài chính, Ngoại thương.

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm Kiểm thử CNTT trong đó có kinh nghiệm trong các công ty thuộc lĩnh vực Tài chính/Ngân hàng là một lợi thế.

- Hiểu biết về các Quy trình trong lĩnh vực Công nghệ thông tin.- Hiểu biết về các mô hình triển khai dự án.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương